Bài viết mới

Tại sao Livestream lại phổ biến?

Livestream là gì? Livestream được hiểu đơn giản là “truyền hình trực tiếp”. Đây là một trong những hình thức quảng cáo được rất nhiều

Livestream phông xanh

Giới thiệu về dịch vụ Livestream sự kiện trực tuyến trên phông xanh Livestream sự kiện trực tuyến trên phông xanh ghép bối cảnh như

Quay video quảng cáo

Quay video quảng cáo: Ưu điểm vượt trội Quay video quảng cáo là một dịch vụ phổ biến hiện tại, nó trở nên không thể

Nổi bật

Tin tức

Tại sao Livestream lại phổ biến?

Livestream là gì? Livestream được hiểu đơn giản là “truyền hình trực tiếp”. Đây là một trong những hình thức quảng cáo được rất nhiều

Livestream phông xanh

Giới thiệu về dịch vụ Livestream sự kiện trực tuyến trên phông xanh Livestream sự kiện trực tuyến trên phông xanh ghép bối cảnh như

Quay video quảng cáo

Quay video quảng cáo: Ưu điểm vượt trội Quay video quảng cáo là một dịch vụ phổ biến hiện tại, nó trở nên không thể

Chia sẻ kiến thức

Tại sao Livestream lại phổ biến?

Livestream là gì? Livestream được hiểu đơn giản là “truyền hình trực tiếp”. Đây là một trong những hình thức quảng cáo được rất nhiều

Livestream phông xanh

Giới thiệu về dịch vụ Livestream sự kiện trực tuyến trên phông xanh Livestream sự kiện trực tuyến trên phông xanh ghép bối cảnh như

Quay video quảng cáo

Quay video quảng cáo: Ưu điểm vượt trội Quay video quảng cáo là một dịch vụ phổ biến hiện tại, nó trở nên không thể

Làm phim quảng cáo 3D

Dịch vụ làm phim quảng cáo 3D tại Hà Nội Làm phim quảng cáo 3D hiểu đơn giản là tạo nên những thước phim kết

Hậu trường

Tại sao Livestream lại phổ biến?

Livestream là gì? Livestream được hiểu đơn giản là “truyền hình trực tiếp”. Đây là một trong những hình thức quảng cáo được rất nhiều

Livestream phông xanh

Giới thiệu về dịch vụ Livestream sự kiện trực tuyến trên phông xanh Livestream sự kiện trực tuyến trên phông xanh ghép bối cảnh như

Quay video quảng cáo

Quay video quảng cáo: Ưu điểm vượt trội Quay video quảng cáo là một dịch vụ phổ biến hiện tại, nó trở nên không thể

Câu hỏi thường gặp

Phim giới thiệu sản phẩm. Là một hình thức truyền thông phổ biến vô cùng phong phú và súc tích hiện nay. Phim quảng cáo lưu hành trên những phương tiện truyền thông đại chúng khác nhau. Chúng có thời lượng từ 1-3 phút nhằm quảng bá sản phẩm – dịch vụ đến thị trường. TVC mang lại hiệu quả rất cao trong chiến lược quảng bá thương hiệu nhờ các công ty làm phim
quảng cáo chuyên nghiệp.

Viral video marketing hay chiến dịch marketing mà sử dụng video để quảng bá, truyền tải thông điệp của nhãn hàng, doanh nghiệp trên Internet. Các video này được đầu tư kỹ lưỡng và thực hiện dưới hình thức đoạn phim mang tính chất quảng cáo. Hiện tại viral video là xu hướng hàng đầu được các doanh nghiệp, nhãn hàng lựa chọn. Trên thực tế, viral video marketing là hình thức giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian và chi phí khi chinh phục khách hàng. Nếu viral video được đầu tư kỹ lưỡng, bắt kịp xu hướng, thực hiện đúng thời điểm thì sẽ trở thành yếu tố đắc lực cho thương hiệu.

Phim doanh nghiệp là hình thức truyền tải thông tin của công ty thông qua dạng
phim ngắn từ đơn giản cho đến phức tạp, trong phạm vi bên trong cho đến bên
ngoài doanh nghiệp.